shutterstock_99254693

Stichting Delectus

De stichting Delectus heeft ten doel het bevorderen en initiëren van onderzoeksprojecten die beogen de kwaliteit van zorg van oa urologische patiënten te verhogen. De stichting tracht dit doel met name te bereiken door wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van gezamenlijke besluitvorming (SDM: shared decision making).

Hierbij komen arts en patiënt gezamenlijk tot de voor de patiënt beste keuze voor zijn aandoening. De rol van patiënt participatie wordt nadrukkelijk ondersteund en patiënten worden gestimuleerd zelf actief een rol te spelen in het proces van besluitvorming. Hiernaast wordt het proces van gezamenlijke besluitvorming geïmplementeerd in de dagelijkse praktijkvoering van de arts. Als instrument om dit te bereiken worden vanuit de stichting keuzehulpen ontwikkeld en aan patiënten ter beschikking gesteld.

Missie
‘De Stichting heeft ten doel het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het bijzonder op urologisch gebied in de ruimste zin des woords en met name ook op het gebied van faciliteren van het proces van gezamenlijke besluitvorming bij patiënten die een behandelkeuze moeten maken. De Stichting tracht dit doel te bereiken door alle wettelijke middelen en werft actief financiële steun.’

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer het genereren van fondsen om bovengenoemde aktiviteiten mogelijk te maken, waaronder ook het bekostigen van studiereizen, studiebeurzen, stipendia, stage- en studieplaatsen, het bijwonen van vergaderingen en congressen, het aanschaffen en ter beschikking stellen van medische apparatuur en literatuur, door advisering en stimulering van onderzoeksprojecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>